BOZP

Nabízíme služby v oblasti bezpečnosti práce:

 

- zařazení prací do kategorií

- vyhledání rizik a následná opatření 
- doporučení ochranných pomůcek a evidence
- evidence a pomoc při šetření úrazů
- prověrky bezpečnosti práce 
- školení zaměstnanců