Oceňování nemovitostí

Ing. Pavel Šebelle - soudní znalec pro oceňování nemovitostí
Znalecké posudky:

- pro FÚ přiznání daní při nabývání nemovitostí

- pro dědická řízení

- insolvenční řízení

- účetnictví

- stanovení ceny obvyklé v místě a čase (tržní ceny) 

 

Oceňování pro banky
Tržní ocenění pro OBERBANK AG

- ocenění nemovitostí komerčních, pro podnikání

- rodinných domů

- bytů

 
Více zde: https://nemovitostiodhady.webnode.cz/