Odhady nemovitostí pro dědické řízení

Zpracujeme odhady nemovitostí a znalecké posudky pro dědické řízení - stanovení ceny obvyklé.