Odhady nemovitostí v rámci soudního řízení, rozvodu, insolvence

Zpracujeme znalecké posudky pro potřeby soukromých i právnických osob v soudním řízení, rozvodu, majetkového vyrovnání, konkurzu či insolvence