Požární ochrana

Nabízíme služby v oblasti požární ochrany:

- začlenění činnosti dle požárního nebezpečí 
- vedení dokumentace
- vybavení objektu věcnými prostředky PO dle zákona
-  bezpečnostní značení  objektu
- kontroly požárně bezpečnostních zařízení
- revize technických (vyhrazených ) zařízení
- periodické kontroly dle požárního nebezpečí