Právní poradenství

Jsme schopni Vám poskytnout poradenství v různých právních oblastech, poradenství ohledně smluv, prohlášení vlastníka budovy, tvorby stanov SVJ apod.. Jsme schopni Vám pomoci  pří založení právnické osoby např. společnosti s ručením omezením.