Technický dozor investora

Stavíte, rekonstruujete? Nabízíme Vám odborný technický dozor investora. Rozsah dle dohody, od kontroly prováděných prací, harmonogramu, až po kontrolu fakturace a vyúčtování.

Technický dozor investora je kontrolní činnost, kterou sledujeme, zda je stavba prováděna v souladu s projektovou dokumentací ověřenou ve stavebním řízení popřípadě jiných potřebných povolení a s podmínkami sjednanými ve smlouvě o dílo.