Parkování na sídlišti

06.03.2020 11:32

Na sídlišti v současné době parkuje ve večerních hodinách cca 21% aut nelegálně což je cca 54 vozidel ( parkují v zákazech vjezdu nebo stání, na zeleni, v křižovatkách). Dopravní základní studie zpracovaná Ing. Pavlem Šebelle, stavebním inženýrem, navrhuje nových 114 parkovacích míst (současných 258 míst tak navýší o 44%) , z toho 40% lze umístit na plochu stávajících komunikací (zúžit nadměrně široké chodníky), 22% na bývalé zeleni, nyní hlíně a jen cca 38% na zeleni s tím, že všechna dešťová voda z nových zpevněných ploch bude vsakována nebo využívána k zavlažování zeleně. Lze použít distanční dlažbu, zatravňovací dlaždice apod.)