Sídliště M. Horákové

Sídliště M. Horákové – modernizace

10.02.2020 09:43
  Sídliště M. Horákové – modernizace Naše společnost spravuje na sídlišti 10 bytových domů a tak jsme se rozhodli pomoci obyvatelům sídliště vyjednat na městě věci, které sídliště nutně po 60 letech potřebuje a příp. připravit 1-3 projekty za 1 mil. Kč do participativního rozpočtu města spolu...

Konkrétní požadavky obyvatel na Město Písek

10.02.2020 09:48
Aby se v zimě udržovali všechny chodníky a trasy v majetku města. Udržují se jen chodníky po jedné straně ulice, neudržují  se spojovací chodníky.  Zimy jsou mírné, sněhu minimum, tak by to nemělo být nákladné. Investovat do stávající vybavenosti a zeleně, včetně  její...

Nápady a návrhy obyvatel na zlepšení sídliště

10.02.2020 09:52
Před 30 roky byl odšroubován a odvezen s. Gottwald, ale mohutný žulový podstavec je tady dosud před Olympií, řešit s občany, především v domech 1725-1727 lepší využití tohoto prostoru. (Např.: Vzhledem k bezprostřední blízkosti rušné Harantovy ulice nelze předpokládat, že by se...

Návrh vnitrobloku za Olympií

18.02.2020 12:53
Na základě nápadů a požadavků místních jsem připravil návrh jak by mohl vypadat vnitroblok domů za Olympií. Starším lidem chybí místa k posezení a relaxaci, i třeba ve stínu altánku u vodního prvku-fontány, která zde bývala, a kterou město odstranilo bagrem, aby se o ní nemuselo starat. Mladým...