Stručné požadavky občanů - Jak můžete podepsat

06.03.2020 16:07

Požadavky občanů ze sídliště na město Písek
(pro tyto požadavky jsou podpisové archy, možno vyžádat na pavel.sebelle@servisfull.cz)

 

Požadavky  1 – na město Písek

1) Aby se v zimě udržovaly všechny chodníky a trasy v majetku města.

Investovat do stávající zeleně, včetně  její lepší údržby a závlahy zeleně

2) Místo vyšlapaných pěšin udělat alespoň úzké chodníčky.

3) Udělat nové  chodníky před domy, které jsou dnes rozpadlé, a které to budou chtít např. MH 1648-1650

4) Dát lavičky k domům, které je budou požadovat, např. za dům MH 1710 a 1711 dát 2 lavičky

5) Před 1648-1653 udělat plochu na krátkodobé zaparkování auta, nyní se rozjíždí tráva. Už v roce 2010 občané dávali požadavek, do dnes neprovedeno.

6) Rozšířit před domy chodníky pro příjezd sanitky a stěhováků např. (1708-1710)

7) U výměníku udělat na rozježděné hlíně 5 zpevněných parkovacích stání

Požadavek  2

Požadujeme po Městě Písek, aby upravilo prostor před Olympií - dvouřadá alej velkých stromů (platanů, javorů nebo okrasných dubů, se zachováním stávajících vzrostlých stromů) s chodníkem. Ale nutno zavlažovat uměle, proto navrženo  parkoviště o 33 místech s propustnou dlažbou,  které bude zalévat  vysázené stromy autonomně bez použití elektřiny a obsluhy. Viz. návrh Ing. Pavla Šebelle prezentovaný na setkání občanů 28.2. 2020.

Požadavek  3

Chceme, aby se upravil vnitroblok za Olympií (Hřiště na florbal, hokejbal a fotbálek pro mladé, okrasné jezírko s potůčkem, altánky pro seniory) dle návrhu Ing. Pavla Šebelle prezentovaného na setkání občanů v Olympii 28.2. 2020.

Požadavek  4

Požadujeme po Městě Písek navýšilo počet parkovacích míst na sídlišti šetrně vůči zeleni dle návrhu Ing. Pavla Šebelle prezentovaného na setkání občanů v Olympii 28.2. 2020, návrh umožňuje 114 nových parkovacích míst z toho 40% na stávajícíchh komunikacích a 22% na rozjeté trávě (hlíně).

Požadavky  5

Požadujeme po městě Písek, aby každý rok investovalo do sídliště 5-8 mil Kč na investice a provoz sídliště, údržbu zeleně, obnovu a údržbu komunikací, vybavení příp. jejich rozšiřování, odvážení odpadů, kontrolu městskou policií. Město v rozpočtu zbývá po odečtení základní režie 600 000 mil Kč, z toho připadá na 1200 obyvatel sídliště 24 milionů, požadujeme tedy max. třetinu z této částky.

 

Kdo má internet může jednoduše podepsat dvě  e-petice:

https://e-petice.cz/petitions/dvourada-alej-pred-olympii.html
 

https://e-petice.cz/petitions/pozadavky-obyvatel-pisku-tykajici-se-sidliste-m-horakove-na-mesto-pisek-c-1.html

 

Kdo internet nemá,  může archy se základními požadavky nahoře uvedenými podepsat nebo vyzvednout u pana Daniela Tesaře z domu M. Horákové 1711, tel.: 728 108 302 nebo u naší firmy po žádosti na pavel.sebelle@servisfull.cz