Sídliště M. Horákové – revitalizace dle místních obyvatel

10.02.2020 09:43

 

Sídliště M. Horákové dle přání jeho obyvatel

Naše společnost spravuje na sídlišti 10 bytových domů a tak jsme se rozhodli pomoci obyvatelům sídliště vyjednat na městě věci, které sídliště nutně po 60 letech potřebuje a příp. připravit 1-3 projekty za 1 mil. Kč do participativního rozpočtu města spolu se zastupitelem panem Josefem Soumarem, který nabídl svoji pomoc.

Společnost Servis FULL pozvala všechny obyvatele sídliště a přilehlých částí na setkání, které se konalo 28.2. 2020 v 17 h v restauraci Olympie a jehož účelem bylo vyslechnutí požadavků a nápadů občanů na zlepšení jejich sídliště. Vše uvedeno níže. Kdo chce může zaslat i  svůj nápad dopředu na email pavel.sebelle@servisfull.cz nebo tel.: 724724705.

Zde na webu budou do setkání uveřejňovány již shromážděné návrhy a požadavky. Můžete na email pavel.sebelle@servisfull.cz k jednotlivým bodům zasílat připomínky a své názory. Návrh jsou také zveřejněny na webu www.piseckysvet.cz

A.  Požadavky výborů SVJ a občanů ze sídliště  M. Horákové  na Město Písek

 1. Aby se v zimě udržovaly všechny chodníky a trasy v majetku města
 2. Investovat do stávající vybavenosti a zeleně, včetně  její lepší údržby a u zeleně závlahy  
 3. Místo vyšlapaných pěšin udělat alespoň úzké chodníčky.
 4. Udělat nové  chodníky před domy, které jsou dnes rozpadlé, a které to budou chtít např. MH 1648-1650
 5. Udělat bezbariérový přístup k domům 17. Listopadu 1703 a 1704, 1717 a 1718
 6. Dát lavičky k domům, které je budou požadovat, např. za dům MH 1710 a 1711 dát 2 lavičky
 7. Navýšit kapacitu parkovacích ploch na sídlišti šetrně vůči zeleni a vsakování vody, dle návrhu Ing. Pavla Šebelle (114 nových parkovacích míst), poté opravit díry v komunikacích
 8. Zajistit přístup k domům pro sanitní vozy, např. před domem MH 1708-1711 rozšířit kolmé chodníky na ulici, aby sanitka příp. stěhováci  nerozjížděli trávu (konzultovat se záchrannou službou)
 9. Před 1648-1653 udělat plochu na krátkodobé zaparkování auta (K+R), nyní se rozjíždí tráva. Už v roce 2010 občané dávali požadavek, do dnes neprovedeno. Zvážit parkoviště K+R i u ostatních domů, které to budou chtít
 10. Řešit přístup chodců po  komunikaci od Olympie k domům MH 1648-1653, chodník končí před zatáčkou v zídce, řešit příp. i široké zpomalovací hrby a obytnou zonu. Zatím je jediný přístup k domům po chodníku ze středu sídliště, který se v zimě neudržuje.
 11. U výměníku udělat na rozježděné hlíně min. 5 parkovacích stání ze zatravňovací dlažby
 12. Řešit i s hasiči přerostlou zeleň v bezprostřední blízkosti domů (u požárů bytových domů brání stromy zásahu hasičů a musí se při zásahu kácet, to prodlužuje zásah a ohrožuje život i majetek obyvatel).

B. Nápady a návrhy na zlepšení sídliště před setkáním

 1. Řešit prostor před Olympií dle návrhu Ing. Pavla Šebelle (dvouřadá alej zalévaná ze zpevněné plochy parkoviště, stávající stromy zachovat. Před zastávkou MHD je nebezpečné šikmé parkování v Harantově ulici. Je zde potřeba rozšířit parkování pro restauraci Olympie, Harantovku a domy 1725-1727.
 2. Zřídit funkci správce pro sídliště. Místní člověk, který by se na DPP staral o pořádek na sídlišti, uklízel kolem popelnic, komunikoval s občany a městem příp. technickými službami atd.), za 5000 Kč/měs, může takový člověk věnovat sídlišti cca 25-33 h za 150-200 Kč/h.
 3. Odstranit nepoužívané venkovní stojací klepače na koberce  a sušáky na prádlo, které se nepoužívají (projednat s výbory domů)
 4. Udělat podzemní kontejnery před samoobsluhou Pramen
 5. Zlepšit parkoviště u Lotomu (osvětlení nyní je nedostačující). Zvážit příp. zastřešení parkoviště, dlouhodobě stojící auta by občané možná dali pod střechu a tím by se uvolnila místa na ulicích
 6. Řešit prostor vnitrobloku za Olympií dle návrhu Ing. Pavla Šebelle - relaxační park s jezírkem a dětským hřištěm. Starším lidem chybí místa k posezení a relaxaci ve stínu altánku u vodního prvku. Mladým lidem a dětem chybí na sídlišti hřiště na fotbálek, florbal nebo hokej.
 7. Pro mládež sedávající na rampu prodejny u domu 1703, udělat samostatné zákoutí v místě, kde nebudou rušit ostatní obyvatele
 8. Pokud budou zájemci o výstavbu dalších hromadných garáží na sídlišti,  vymyslet kam umístit příp. podzemní nebo vícepatrové garáže, příp. parkovací dům
 9. Dle dohody s výbory vysázet záhony květin před domy, domluvit příp. péči s místními.
 10. Za domy 1717 a 1718 mezi stromy udělat několik šikmých parkovacích stání
 11. Udělat „zelené parkoviště“ (vsakování vody a stromy) u školky před domy 1651,1652,1653
 12. Zpřístupnit veřejnosti a dětem hřiště u domova mládeže a příp. ve škole Šobrova
 13. Velké dětské hřiště před domy 1703-1706, kde je i velký „pavouk“,  navštěvuje několik školek a škol z Písku, večer zde „dovádí“ opilci, z tohoto důvodu je toto místo přetížené hlukem, odpadky, i snad močením. Obtěžuje to především seniory, kteří jsou doma celý den a celý den poslouchají hluk ze hřiště. Hřiště by mělo sloužit především pro místní, proto navrhujeme, aby město zřídilo podobné hřiště ještě jinde ve městě, aby školy nemuseli chodit jen na M. Horákové. Aby pavouka opatřili plotem a brankou s elektrickým zámkem, aby nebyl pavouk přístupný ve večerních hodinách, tím se eliminuje hluk opilců.
 14. Na tomto hřišti je děravé oplocení, dveře nefungují. Lavičky jsou ztrouchnivělé. Hřiště je v horkých měsících neobyvatelné a to i v dopoledních hodinách. Vhodné vybudovat jednoduché zastínění formou nějakých "altánků, přístřešků", které by alespoň částečně vyřešily tento problém  nebo přidat lavičky na druhou stranu hřiště, kde není potřeba zastínění.

C. Požadavky z diskuse ze zápisu  setkání 28.2. v Olympii:

 1. 10 občanů by mělo zájem o vybudování vlastní garáže v lokalitě sídliště
 2. Občané požadují, aby městská policie pravidelně procházela pěšky častěji sídliště a prostor před Olympií a řešila bezohledné chování (ničení věcí, hluk, rušení nočního klidu opilci, atd.)
 3. Domy 1648-1652 požadují prodloužení chodníku až k jejich domům, který končí ve zdi v nájezdu komunikace k těmto domům, zvážit široké zpomalovací prahy příp. vytvořit obytnou zónu (opakující se požadavek)
 4. U domu 1642 u smrku jsou velké díry krys, zasypat a provést deratizaci před zásypem
 5. Dát lavičky do prostoru před Olympií, ne z důvodu posezení obyvatel v „parku“, ale proto, že méně pohyblivý senioři potřebují místo k odpočinku při své cestě na sídliště z centra.
 6. Více uklízet sídliště (žvýkačky, vajgly, nepořádek kolem popelnic)
 7. Přidat na sídliště a před Olympii kontejnery na kovy, odpadkové koše, u domů 1715-1718 kontejner na komunál
 8. Řešit parkování dle studie Ing. Pavla Šebelle, namalovat čáry parkovacích míst širokých max. 2,5 m  (opakující se požadavek)
 9. Řešit u domů místa  pro krátkodobé zaparkování pro vyložení těžkých nákupů (parkoviště K+R) (opakující se požadavek)
 10. Zvážit oboustranné parkování v Harantově ulici a oboustranné šikmé v ul. M. Horákové
 11. Upravit autobusovou zastávku před Olympií tak, aby starší lidi pohodlněji nastupovali
 12. Opravit v asfaltu díry kolem výměníku a na dalších místech sídliště
 13. Dát lavičky pro příležitostný odpočinek po cestě ke třem rybníkům
 14. Dát do plánu instalaci kamerového  systému na sídlišti
 15. Zvážit do budoucna instalaci 2 nabíjecích míst pro elektromobily
Lze také podepsat 2 e-petice a nebo archy, které mají v domech 1710 a 1711
 
Petice týkající se prostoru před Olympií
 
Petice týkající se základních požadavků obyvatel na město Písek